A-kassa

A-kassans uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut ersättning vid arbetslöshet.

A-kassa – arbetslöshetskassa

Kopiera länk hit

A-kassa är en förkortning på arbetslöshetskassa. A-kassan administrerar och betalar ut arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetsersättning. Det är helt enkelt ett system som kan ge dig ersättning om du blir arbetslös. Ersättningen kallas ibland för dagpenning. Alla som arbetar kan teckna a-kassa. Det är frivilligt att vara medlem. Avgiften ligger vanligtvis på 100–150 kr i månaden. A-kassan finansieras alltså av medlemsavgifter men får också statsbidrag. Tidigare var arbetslöshetskassorna kopplade med fackförbunden. Idag kan du vara med i en a-kassa utan att vara med i ett fackförbund.

Ersättningen som den arbetslöse får baseras på lönen under den närmaste tiden före arbetslösheten. Du kan få 80 % av din lön upp till ett visst belopp i månaden i 300 dagar. Efter 200 dagar sänks ersättningen till 70 % av den tidigare lönen. Har du barn under 18 år hemma kan du få fler ersättningsdagar. Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig och pensionsgrundande.

Villkor för att få arbetslöshetsersättning

Kopiera länk hit

Är du med i en a-kassa kan du alltså få ersättning om du blir arbetslös men du måste först uppfylla vissa villkor. För att a-kassan ska betalas ut vid en arbetslöshet måste du ha varit medlem och betalat in medlemsavgiften under minst tolv månader. Du måste också ha arbetat minst halvtid under de senaste sex månaderna. Du måste också ha anmält dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka nya jobb. Uppfyller du inte villkoren kan du istället ansöka om att få en grundersättning.

Flera olika A-kassor

Kopiera länk hit

Det finns många olika arbetslöshetskassor i Sverige. De är uppdelade efter olika yrkesgrupper men det finns också a-kassor som inte är direkt kopplade till en viss bransch . Exempel på några a-kassor är Unionens a-kassa, IF Metalls a-kassa, Akademikernas a-kassa, Kommunals a-kassa och Lärarnas arbetslöshetskassa. Gemensamt för alla arbetslöshetskassor är att du måste arbeta i Sverige för att kunna vara medlem.

A-kassa för företagare

Kopiera länk hit

Det finns a-kassor som vänder sig direkt till företagare, till exempel Småföretagarnas a-kassa, men även andra a-kassor accepterar företagare som medlemmar. För att ha rätt till a-kassa får inte företaget vara aktivt och det får inte finnas förutsättningar för att driva verksamhet. Det går dock att få ersättning från din a-kassa även om företaget finns kvar, men då får du inte vara verksam i företaget. Du måste också anmäla dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen. Ersättningen baseras oftast på inkomsten från verksamheten enligt det senaste beslutet om slutlig skatt .

Relaterade ord
Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.