Dela denna artikel

Utökad sökning i löneartsregistret

Lön

Under Register - Lönearter och koder kan du söka på benämningar eller löneartsnummer i det fria sökfältet. Här finns också olika urval att välja mellan.

Observera att det finns olika tabeller för Arbetare och Tjänstemän. Har du skapat egna löneartstabeller kan det finnas flera löneartstabeller för de olika personaltyperna också.

Läs mer här hur du Skapa/kopiera löneartstabell .

Du kan även göra en utökad sökning i löneartstabellen. Beroende på vilka urval du gör här så visas de lönearter som har inställningen för det gjorda urvalet.

Löneartstyp
Alla, Brutto, Netto, Förmån

Preliminärskatt
Alla, Tabellskatt, Engångsskatt, Ingen skatt

Påverkar semesterberäkningen
Alla, Ja, Nej

Typ av semestergrundande
Alla, Rörlig, Arbetad tid

Arbetsgivaravgift
Alla, Ja, Nej

Fält AGI
Här kan du söka efter lönearter som redovisas i ett visst fält i arbetsgivardeklarationen. Viktigt att veta är att det som visas här är grundinställningen för vilket fält lönearten redovisas på. Det kan ändras beroende på om den anställde berörs av 1000 kr regeln samt vilka inställningar som är gjorda på den anställde i personalregistret.

Förvalt konto
Här kan du söka efter ett visst bokföringskonto som ligger förvalt på lönearterna. 

Förvalda konton

Under Register - Lönearter och koder så kan du i kolumnen förvalda konton se vilket bokföringskonto som lönearten använder.

Förvalda kontot visas även när du är i kortläget på lönearten.

Det förvalda kontot hämtas från de inställningar som är gjorda under Inställningar - Lön - Förvalda konton. Det är även där som du ändrar om det är något annat bokföringskonto du vill ska användas istället. Vilket konto som sedan hämtas vid en lönekörning påverkas av om du lagt upp egna utläggstyper i inställningarna, använder fördelningsmallar eller har lagt personliga konton på en anställd i personalregistret. 

Fick du den hjälp du sökte?