Utbetalning av dricks

Lön

Här beskriver vi tre varianter på hur man kan hantera dricks i Fortnox Lön utifrån Skatteverkets rättsliga vägledning.

Kontant

Kopiera länk hit

Personalen får dricks kontant, eller tar kontanter ur kassan motsvarande den dricks som betalats med kort – ingen skatt, ingen arbetsgivaravgift.

Företaget ses inte som utbetalare av dricksen. Dricks som personalen själv tar hand om direkt från gäster i form av kontanter utgör inte inkomst för restaurangföretaget och företaget ska därmed inte heller redovisa detta som avgiftspliktig ersättning. Utgivare av ersättningen i dessa situationer är istället den gäst som har betalat dricksen.

Kontant hantering men skulle till exempel kunna betalas ut med som nettoersättning till den anställde med lönearterna:
893 - Nettoersättning
8931 - Nettoersättning 2
8932 - Nettoersättning 3
8933 - Nettoersättning 4
8934 - Nettoersättning 5

Kontokort

Kopiera länk hit

Dricks betalas med kontokort och personalen fördelar den själva mellan sig – bruttolön, skatt betalas av anställd, ingen arbetsgivaravgift.

När gästen betalar dricks med kontokort eller på annat elektroniskt sätt kommer dricksbeloppet in på företagets konto och personalen kan därmed inte förfoga över dricksen utan arbetsgivarens medgivande och medverkan. Det är vanligt att arbetsgivare tillåter att sådan dricks utgör personalens dricks och att personalen själv får bestämma hur dricksen ska fördelas inom personalstyrkan. Vid sådant förhållande är det Skatteverkets uppfattning att dricks betald med kontokort inte ska ses som en inkomst för företaget utan i stället ska ses som belopp som ska vidarebefordras till personalen som dricks. Detta innebär att företaget inte ska betala arbetsgivaravgifter på den dricks som personalen fått. I stället är det gästen som anses som utgivare av dricksen. Denna typ av dricks ska den anställde själv ta upp i sin inkomstdeklaration.

Se Skatteverkets ställningstagande: 
Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort | Rättslig vägledning | Skatteverket.


Kan betalas ut med följande bruttolönearter som inte är underlag för arbetsgivaravgifter:
139 - Övrig bruttolön, dricks tabellskatt 
1391 - Övrig bruttolön, dricks engångsskatt

Kontokort - bruttolön

Kopiera länk hit

Dricks betalas med kontokort och företaget fördelar den till de anställda – bruttolön, skatt betalas av anställd, arbetsgivaravgift betalas av arbetsgivaren.


Företaget ses som utbetalare av dricksen.
I de fall företaget tar hand om dricksen och efter eget bestämmande fördelar den bland personalen utgör dricksen inkomst för företaget och lön för anställda. Eftersom företaget i detta fall är att anse som utgivare av dricksen är företaget skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på utbetald ersättning.

Kan till exempel hanteras med bruttolönearter, välj i så fall någon av följande lönearter beroende på om ersättningen ska vara semestergrundande eller inte: 
135 - Övrig bruttolön semestergrundande
1351 - Övrig bruttolön semestergrundande 2
1352 - Övrig bruttolön semestergrundande 3
1353 - Övrig bruttolön semestergrundande 4
1354 - Övrig bruttolön semestergrundande 5
136 - Övrig bruttolön antal semestergrundande
137 - Övrig bruttolön, engångsskatt semestergrundande
1355 - Övrig bruttolön semestergrundande rörligt 6
1356 - Övrig bruttolön semestergrundande rörligt 7
1357 - Övrig bruttolön semestergrundande rörligt 8
138 - Övrig bruttolön ej semestergrundande
1381 - Övrig bruttolön ej semestergrundande 2
1352 - Övrig bruttolön ej semestergrundande 3
1383 - Övrig bruttolön ej semestergrundande 4
1384 - Övrig bruttolön ej semestergrundande 5

Fick du den hjälp du sökte?