Dela denna artikel

Sjuklönekostnad fält 499

Lön

I fält 499 på arbetsgivardeklarationen redovisas den totala sjuklönekostnaden för aktuell period. Det är sjuklönen - karensavdrag, då det enbart är utbetald sjuklön som ska redovisas. Detta fältet får ej ha en summa som är negativ, det godtar inte Skatteverket. 

Vid tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift, Ungdom 15-18 år eller Första anställd är arbetsgivaravgiften 10,21% på lön upp till 25 000 kr. Den beräkningen görs även av arbetsgivaravgifterna på sjuklönekostnaden till fält 499.

För löner som är högre än 25 000 kr så beräknas arbetsgivaravgiften med 31,42% på den del av lönen som överstiger 25 000 kr. Den beräkning som Skatteverket rekommenderar när den anställde har en bruttolön över 25 000 kr och har sjuklön så ska arbetsgivaravgiften på sjuklönen avvägas med den totala arbetsgivaravgiften.


Exempel:
Den anställdes underlag för arbetsgivaravgift är 26 122,69 kr
Sjuklönen var 9969,09 kr sjuklön-karensavdrag
Sjuklönen utgör 38,16% av månadens lönekostnad 9969,09/26122,69
Arbetsgivaravgiften på bruttolönen är 2904 kr (25000*10,21%)+(1122,69*31,42%)
38,16% av 2904 kr=1108 kr
Sjuklönekostnad i fält 499 blir 9969,09+1108=11077 kr

Sjuklönekostnad på löner under 1000 kr redovisas utan arbetsgivaravgift i fält 499

Sjuklönekostnader på personer födda 1937 eller tidigare redovisas med en arbetsgivaravgift på 10,21%

Anställda som beräknas med full arbetsgivaravgift 31,42% på hela underlaget för arbetsgivaravgift beräknas också med full arbetsgivaravgift på sjuklönekostnaden.

Fick du den hjälp du sökte?