Dela denna artikel

Sjukfrånvaro med 90% sjukavdrag - 10 prisbasbelopp

Lön

Sjukfrånvaro för tjänsteman med 90% sjukavdrag från dag 15-, med hänsyn till lön som överstiger 10 prisbasbelopp.

Formeln innebär att man gör 90% avdrag på lönen t.o.m 10*prisbasbeloppet, på lönedelar över 10*prisbasbeloppet gör man bara 10% avdrag. Har man en väldigt hög lön kan det innebära ett förhållandevis lågt avdrag. Det är viktigt att du stämmer av att beräkningen blir korrekt utifrån ert kollektivavtal.

Under Inställningar - Lön - Ersättningar - Extra sjukersättning t.o.m dag anger man det antal dagar man har ett avdrag på 90% istället för 100%.

Löneart 4431 - “Sjukavdrag 90% dag 15-, månadslön”
På löneart 4431 - “Sjukavdrag 90% dag 15-, månadslön” görs ett avdrag på 90% från dag 15 och framåt under så många dagar som angetts under Inställningar - Lön - Ersättningar - Extra sjukersättning t.o.m dag. Ska lönearten ta hänsyn till löner som är högre än 
10*prisbasbeloppet behöver man lägga in följande formel på lönearten.

(0.9*(10*BasBel)/365)+(0.1*((ManLon*12)-(10*BasBel))/365)

Då görs en beräkning för avdrag per dag med hänsyn till lön som överstiger 10*prisbasbeloppet.

Denna löneart används vid dagsavdrag under en månad. 

Löneart 4434 - “Sjukavd 90% hel månad <180 dgr månadslön”
På löneart 4434 - “Sjukavd 90% hel månad <180 dgr månadslön” görs ett avdrag på 90% när den anställde är sjuk hela månaden efter dag 15- under så många dagar som angetts under Inställningar - Lön - Ersättningar - Extra sjukersättning t.o.m dag. Ska lönearten ta hänsyn till löner som är högre än 10*prisbasbeloppet behöver man lägga in följande formel på lönearten.

(0.9*(10*BasBel)/12)+(0.1*(((ManLon*12)-(10*BasBel))/12))

Denna löneart används vid avdrag för hel månad. Då görs en beräkning för avdrag med 90% på hela månadslönen med hänsyn till lön som överstiger 10*prisbasbeloppet. 

Ett tips är att skapa en egen löneartstabell med dessa formler som man använder på de anställda som berörs av denna beräkning. Läs mer här: 
Skapa/kopiera löneartstabell

Under Register - Personal - Löneuppgifter - Tillägg och löneartstabell kopplar du en en löneartstabell till en anställd. 

Fick du den hjälp du sökte?