Dela denna artikel

Sjukfrånvaro med 80% sjukavdrag - 10 prisbasbelopp

Lön

Sjukfrånvaro för tjänsteman med 80% sjukavdrag från dag 15-, där lönen överstiger 10 prisbasbelopp.

Formeln innebär att man gör 80% avdrag på lönen som är 10*prisbasbeloppet/365. Sedan gör man ett avdrag på 10% på månadslönen*12/365. Det är viktigt att du stämmer av att beräkningen blir korrekt utifrån ert kollektivavtal.

Under Inställningar - Lön - Ersättningar - Extra sjukersättning t.o.m dag anger man det antal dagar man har ett avdrag på 80% istället för 100%.

Löneart 4431 - “Sjukavdrag 90% dag 15-, månadslön”
På löneart 4431 - “Sjukavdrag 90% dag 15-, månadslön” kan man ändra benämningen till 80% och lägga till följande formel för att det ska göras ett avdrag på 80% från dag 15 och framåt under så många dagar som angetts under Inställningar - Lön - Ersättningar - Extra sjukersättning t.o.m dag. Eftersom lönen överstiger 10 prisbasbelopp/12 så ska lönearten ha följande formel på lönearten.

(0.8*(10*BasBel/365))+(0.1*(ManLon*12/365))

Då görs en beräkning för avdrag per dag med hänsyn till att lönen överstiger 10*prisbasbeloppet/365

Denna löneart används vid dagsavdrag under en månad.

Löneart 4434 - “Sjukavd 90% hel månad <180 dgr månadslön”
På löneart 4434 - “Sjukavd 90% hel månad <180 dgr månadslön” görs ett avdrag på 90% när den anställde är sjuk hela månaden efter dag 15- under så många dagar som angetts under Inställningar - Lön - Ersättningar - Extra sjukersättning t.o.m dag. Ska lönearten beräkna enligt 80% och ta hänsyn till löner som är högre än 10*prisbasbeloppet behöver man lägga in följande formel på lönearten. Ändra även benämning på lönearten till 80%.

(0.8*(10*BasBel)/12)+(0.1*((ManLon*12)/12))

Denna löneart används vid avdrag för hel månad. Då görs en beräkning för avdrag med 80% på hela månadslönen med hänsyn till lön som överstiger 10*prisbasbeloppet. 

Ett tips är att skapa en egen löneartstabell med dessa formler som man använder på de anställda som berörs av denna beräkning. Läs mer här: 
Skapa/kopiera löneartstabell

Under Register - Personal - Löneuppgifter - Tillägg och löneartstabell kopplar du en en löneartstabell till en anställd. 

Fick du den hjälp du sökte?