Dela denna artikel

Ackordslön

Lön

Ackordslön är en prestationsbaserad löneform och baseras på hur snabbt eller hur mycket arbete som den anställde har utfört. 

I Fortnox Lön finns det ackordslönearter i avtalsmallen Metall. Du väljer vilken mall som ert avtal ska baseras på under Register - Avtal för löner ‍ - Avtalsmall.

Under Register - Lönearter och koder markerar du avtalsmallen Metall om du har flera olika avtalsmallar för den personaltypen. 

Ni fyller i det belopp eller den formel ni vill att lönearten ska använda i fältet Belopp eller formel på respektive löneart. 

Lönearten är semestergrundande för rörligt tillägg. 

Fick du den hjälp du sökte?