Dela denna artikel

Strukturartikel för Tillverkningsorder i Fortnox Lager

Lager

För att kunna skapa en Tillverkningsorder i Fortnox Lager krävs det att du har lagt upp så kallade Strukturartiklar, som du kan basera dina Tillverkningsorder utifrån.

För att skapa Strukturartiklar börjar du med att se till att alla de artiklar som ska ingå i en Strukturartikel finns med i ditt Artikelregister som enskilda artiklar. För att komma till artikelregistret klickar du på Register uppe till höger i programmet och väljer Artiklar.

När alla artiklar som ska ingå i en Strukturartikel finns i ditt Artikelregister, kan du skapa en Strukturartikel genom att klicka på knappen Skapa ny, uppe till höger. Börja med att lägga in Grunduppgifterna för din Strukturartikel.

Obs! Tänk på att både Strukturartikeln och de artiklar som ska ingå i en Strukturartikel måste vara Lagervaror.

När du har gått igenom Grunduppgifterna, går du till fliken Strukturartikel. Det är här du lägger upp strukturen i din artikel, som du sedan kan använda för att skapa dina Tillverkningsorder.

* Som Typ av struktur, väljer du Tillverkning.

* Du fyller sedan på i listan med de artiklar som ska ingå i den aktuella Strukturartikeln.

* Du ställer in hur många, eller hur stor mängd av varje del som krävs för att tillverka en enhet av artikeln i fråga.

* Det finns även möjlighet att ange ett Förädlingsvärde, vilket läggs till värdet på de tillverkade artiklarna (värdet på tillverkade artiklar beräknas utifrån värdet på delarna + förädlingsvärdet/st). Förädlingsvärde kan utgöras av de kostnader man har för exempelvis arbetstid, maskiner etc.

Klicka på Spara när du är klar.

Fick du den hjälp du sökte?