Dela denna artikel

Inventering - Vanliga frågor

Lager

Vanliga frågor om inventering i Fortnox Lager.

Frågor om inventeringsrader som föreslås via “Lägg till/ta bort artiklar att inventera”

Varför visas samma artikel på flera rader?
Om man använder funktionen för flera lagerställen (ställs in under Inställningar - Lager - Lagerställen) så föreslås som standard alla “aktuella” kombinationer av Artikel, Lagerställe, och Lagerplats när man väljer artiklar att inventera.
De kombinationer som anses aktuella är som standard artikelns standard-lagerplats/ställe, samt de eventuella lagerställen och platser där saldot inte är 0.Om en artikel exempelvis levererats in utan lagerplats, och sedan har en inleverans av samma artikel gjorts med en lagerplats angiven, och båda inleveranserna har kvar ett saldo, så kommer inventeringen föreslå 2 olika rader att inventera.
För att säkerställa att lagersaldot finns på rätt kombination av Lagerställe och Lagerplats bör du första gången du inventerar inkludera samtliga föreslagna kombinationer. Du skriver sedan helt enkelt antal 0 på de som inte ska användas.

Varför visas artikeln inte alls i planeringen?
Detta kan ha lite olika anledningar, så som att filtreringen för att visa artikeln gör att artikeln inte syns. Finns det ingen leverantör på artikeln och du sökt på en leverantör kommer artikeln inte att visas.
Det kan även vara så att artikeln inte haft en inleverans på det lagerstället/lagerplatsen du vill inventera. För att du ska få upp artikeln på ett specifikt lagerställe/lagerplats måste det funnits en tidigare inleverans.

Hur fungerar filtret “Har in- eller utleverans senare än”?
Detta filter kan användas om man vill inventera artiklar som har haft en in- eller utleverans senare än ett visst datum. Om man använder flera lagerställen bör man i så fall välja Nej för filtret Visa alltid standardlagerställe/plats, annars visas alltid minst en rad för varje artikel trots detta filter.
Observera att om inställningen ändras måste man klicka Sök för uppdatera förslaget med ej tillagda rader att inventera.

Vad innebär “Visa alltid standardlagerställe/plats”?
(visas enbart om man har inställningen Visa lagerställen - På)

Om denna inställning är på Ja så föreslås alltid en rad för en artikels standardlagerställe och plats (som är sparat på artikeln i artikelregistret), oavsett om där finns något saldo eller ej. Om inget lagerställe eller plats är sparat för artikeln visas en rad med artikeln och det generella standardlagerstället.
Observera att om inställningen ändras måste man klicka Sök för uppdatera förslaget med ej tillagda rader att inventera.

Vad betyder “Exkludera 0-saldon för standardlagerplats”?
(visas enbart om man har inställningen Visa lagerställen - På)
Om man väljer Ja på detta filter så föreslås inte några rader för kombinationen artikel, lagerställe och lagerplats som tidigare använts, men där saldon nu är 0.
Obs, om denna inställning används i kombination med Visa alltid standardlagerställe/plats visas dock alltid en artikel med sitt standardlagerställe och plats.
Om man väljer Nej så föreslås rader för alla kombinationer av artikel, lagerställe och lagerplats som har använts.

Övriga frågor

Kan flera personer skriva in inventeringsresultat samtidigt?
Ja, det går fint.

Måste jag skriva in alla räknade antal samma dag som vi inventerat för att det ska bli rätt?
Nej, justeringen görs för det datum som angetts som “inventeringsdatum”, så alla differenser utgår från saldot som gäller för den dagen.

Programmet varnar för kundordrar med lagerstatus “Levereras”, varför?
Statusen Levereras på en kundorder är tänkt att användas (vid behov) under tiden en order plockas. Detta kan vara användbart om man exempelvis har en order med många rader som ska plockas ihop, eller för att indikera för kollegor att man håller på att plocka en viss order. Det är alltså inte tänkt att en Order ska ha denna status en längre tid.
När man ändrar en kundorder till status Levereras, så minskas Antal i lager med Lev. antal på dagens datum då ordern sparas. Detta påverkar således det antal som förväntas finnas i lager vid inventering. Har varorna faktiskt lämnat lagret så är allt i sin ordning, men om dem finns kvar och har räknats så kommer inventerings-justeringen att baseras på fel Antal i lager.
Om ordrar har status Levereras, men inte lämnat lagret, bör dessa därför sättas till Reserverad eller Bokad innan inventeringen slutförs. Du kan enkelt hitta ordrar med denna lagerstatus via utökad sökning i Orderlistan.

Det blir en avvikelse i inventeringen, trots att räknat antal stämmer med saldot, varför?
Detta kan ha 2 orsaker.

1. Du använder flera lagerställen eller lagerplatser, och den inventeringsrad du fyllt i har inte det totala lagersaldot. Du kontrollera om så är fallet genom att gå till Lagerlistan och där klicka på pilen bredvid artikelnamnet. Du ser då fördelning per lagerställe och plats. Sannolikt finns artikeln på ytterligare någon rad på inventeringen. Se även frågan ovan om varför samma artikel visas på flera rader.

2. Den andra möjliga orsaken är att inventeringsdatumet är tidigare än dagens och att saldot för detta datum är ett annat än dagens. Eftersom avvikelsen baseras på det saldo som gällde för inventeringsdatumet så kan “i lager”, vilket är det saldo avvikelsen baseras på, vara något annat än dagens saldo.

Fick du den hjälp du sökte?