Dela denna artikel

Rapport-tabeller - Visa alla konton i tabeller

Koncern, Rapport & Analys

Finns det konton i den bokföringsdata som är inläst men som inte visas i en tabell?

Då beror det antagligen på att skalningen i tabellen (dvs om det ska vara SEK, KSEK eller MSEK) skalar ner beloppet till noll, kombinerat med att tabellen inte visar noll-rader.

Det finns tre lösningar på detta problem:

  • Ställa in att noll-rader ska visas (resultat: värdena kommer fortfarande skalas till 0 men raden kommer visas)

  • Ställa in skalningen för en enskild tabell (resultat: alla rader i denna tabell kommer visas)

  • Ställa in skalningen generellt i organisationen (resultat: alla rader i alla tabeller kommer visas)

Gäller det Fortnox inbyggda tabeller så går dessa inte att redigera, så då är det bara det tredje alternativet som löser problemet.

Ställ in att noll-rader ska visas
Gå in i redigeringsläget för tabellen (man hittar organisationens egna tabeller via Ekonomi - Komponenter - Rapport-tabeller), klicka på Inställningar, klicka i Visa noll-rader och spara tabellen:


Ställ in skalningen i en enskild tabell
I redigeringsläget väljer man Inställningar och sedan det alternativ under Nummerskalning som ger önskat resultat. Anges t ex värden i KSEK men man vill ha SEK så ställ in Nummerskalning:
Ingen enligt nedan:


Ställ in skalningen generellt
För att göra ovanstående inställning generellt i organisationens tabeller (och grafer) så går man till Administration - Inställningar - Ekonomi. Under Anpassa skalning av ekonomiobjekt väljer man önskad inställning för skalning och precis som i exemplet ovan så ger alternativet "Ingen skalning" att alla värden anges i SEK (om SEK är aktuell valuta):

Fick du den hjälp du sökte?