Dela denna artikel

Rapport-tabeller - Skapa en tabell

Koncern

I det här exemplet skapar vi en enkel sammanfattning av utfall mot budget.

Kolumnerna är först tre för utfallet under perioden (i detta fall senaste månaden), budgeterat för perioden samt differensen (skillnaden mellan utfallet och budgeten), sedan ytterligare tre med motsvarande innehåll men ackumulerat under året istället för senaste månaden.

Skapa ny tabell
Tryck på Ekonomi och Komponenter i vänstermenyn. Klicka på knappen Ny Rapport-tabell.

Klicka på Inställningar och skriv Utfall och budget som namn och rubrik. Klicka på Spara för att fortsätta.

Skapa kolumner
Klicka på Redigera, sedan tryck på knappen Ny kolumn för att skapa kolumner.


Period


Budget


Budget diff. period


Ackumulerat


Budget ackumulerat


Budget diff ackumuleratSkapa rader
När kolumnerna är skapade, fortsätt att skapa rader genom att klicka på knappen Ny rad.


Skapa intäktsrad
Skapa först en rad med summering av alla intäkter (konto 3000 till 3999) vilket fås av formeln:

Skapa utgiftsrad

Skapa sedan en summering av alla utgifter på konto 4000 till 8499, med formeln:

  • -{4000-8499}


Skapa summering av utfall och budget
Genom att klicka på Ny summering kan vi summera dessa två rader och på så sätt få resultatet EBT på den tredje raden.

Välj rubrik, välj textstil om så önskas och ställ in att summera raderna Intäkter och Utgifter. Fortsätt genom att klicka OK.

Därefter är en tabell med sammanfattning av utfall och budget skapad. Spara tabellen genom att klicka på knappen Spara.

Tabellen återfinns därefter under Ekonomi - Komponenter - Rapport-tabeller.

Fick du den hjälp du sökte?