Dela denna artikel

Del 1.2 - Läs in bokföring

Koncern, Kom igång

Efter att koncernstrukturen är skapad så behöver man importera bokföringen från moderbolaget och dess dotterbolag till koncernen.

Gå till Ekonomi - Datahantering i moderbolaget.

Läs in från Fortnox
Har bolaget sin bokföring i Fortnox så klickar man på Importera från bokföringssystem.

Läs in via sie4-fil
Har bolaget ett annat bokföringssystem så exporterar du istället en sie4-fil från det systemet och klickar därefter på Ladda upp bokföringsfiler.

En popup kommer dyka upp. Du kan ladda upp samtliga filer till moderbolaget och dotterbolagen.

Om du har laddat upp korrekta bokföringsfiler så kommer deras status synas som Redo för uppladdning, annars kommer eventuella felmeddelanden synas. Om så är fallet avbryt uppladdningen, korrigera bokföringen och importera SIE-filerna på nytt. Systemet matchar

Du kan välja flera filer samtidigt. Kontrollera att SIE-filerna hamnar i rätt bolag. Om du behöver ändra det så kan du välja rätt bolag i dropdown menyn bredvid respektive SIE-fil.

Klicka därefter på knappen Ladda upp bokföringsfiler.

När SIE-filerna har laddats upp korrekt så kommer du nu se en informationsruta med information samt knappen Nytt koncernbokslut. Du kommer även se resterande verktyg i koncernkonsolideringen. För att fortsätta så måste man skapa ett nytt koncernbokslut.

Om uppställningen på koncernen är korrekt så kommer du nu få möjligheten att skapa ett koncernbokslut. Innan man skapar ett koncernbokslut bör man ha läst in uppdaterad bokföringsdata, det underlättar för systemet och många moment görs automatiskt.

I avsnitt 1.3 visar vi hur du skapar ett koncernbokslut.

Fick du den hjälp du sökte?