Del 1.1 - Skapa ägarförhållande

Koncern, Kom igång

Nästa steg blir att sätta upp rätt ägarfördelning mellan koncernmodern och respektive dotterbolag.

Klicka på fliken Koncern under fliken Administration. För att skapa en ny ägarfördelning, klicka på de tre punkterna bakom respektive bolag och välj Hantera ägarskap.

Du kommer nu få flera alternativ. Systemet kommer själv räkna ut vilken typ av ägarförhållande som moderbolaget och dotterbolaget har. De tillgängliga ägarförhållandena är Dotterbolag (ägs till minst 50% av ett moderbolag), Intressebolag (ägs till under 50% av ett bolag) och Investeringsbolag (investerar i andra bolag).

För att redigera ägarförhållandena klicka på knappen Ny ägarfördelning.

När följande är ifyllt, klicka på Spara.

Vad händer vid startdatum?

Kopiera länk hit

Det är från startdatum som systemet läser in data till koncernen. På juridisk nivå kan det finnas bokföringsdata innan startdatum för det enskilda bolaget. Det skapas en förvärvsjustering om köpet är gjort under räkenskapsåret, men sker köpet 1:a dagen i räkenskapsåret blir det en ingående balans för dotterbolag. Vid startdatum under räkenskapsåret så kommer det att skapas en bokföringsjustering för startdatumet med ingående balanser. Bokföringstransaktioner importeras till koncern från och med startdatum.

Vad händer vid slutdatum?

Kopiera länk hit

Det sker en ren avyttringsjustering på utgående balans för slutdatum i bokföringsjustering där systemet nollar ut alla balanskonton. Det upparbetade resultatet i resultaträkningen för året hamnar som upparbetat resultat på Eget Kapital och måste manuellt justeras. Eventuellt gjorda elimineringar i det bolaget måste hanteras manuellt och nollas efter avyttringsdatumet.

Repetera processen tills alla ägarförhållanden mellan bolagen är gjorda. Om ägarförhållandena är korrekta så kommer taggarna bakom koncernbolagens namn försvinna.

Fick du den hjälp du sökte?