Dela denna artikel

Allmänt om Ekonomi - Kan jag använda långa kontonummer i Fortnox Koncern?

Koncern, Rapport & Analys

Fortnox Koncern stödjer som standard 4-siffriga kontonummer.

Om man har kontonummer som är längre än fyrsiffriga så kommer beloppen att summeras till närmsta 4-siffriga kontonummer eller kontogrupp.

Exempel

Anledningen till att vi inte stödjer 5-siffriga kontonnummer är att alla standardgrafer är byggda efter branchstandardiserade 4-siffriga baskontonummer.

Fortnox Koncern hanterar 4-siffriga kontonummer enligt etablerade branschstandarder. Om ett kontonummer har fler än fyra siffror kommer det att trunkeras till sitt närmaste 4-siffriga format. Till exempel blir kontonumret 400431 omvandlat till 4004.

Har ni ett dotterbolag i er koncern som använder 5-, 6-, 7-, 8-siffrigakontonummer så kan ni använda kontobryggningar för att göra om kontona till 4-siffriga i koncernen. Detta innebär att den automatiska ekonomiuppföljningen inte längre är möjlig på lokalnivå, förutsatt att man inte har skapat nya standardgrafer och tabeller (se tidigare stycke för mer information)

Fick du den hjälp du sökte?