Dela denna artikel

Allmänt om Ekonomi - Hur kan jag skapa egna dashboards?

Koncern, Rapport & Analys

Lär dig hur du skapar anpassade dashboards för att hantera din ekonomi effektivt och överskådligt.

Sammanfattning
Under flikarna visas först Fortnox Koncerns egen dashbord kallad Sammanfattning i form av ett antal tabeller överst och sedan grafer.

Skapa dashboard
Klicka på Skapa dashboard för att börja skapa din egen dashboard. Din egenskapade dashboard kan bestå av följande element:

* Rubrik
* Text
* Grafer (Fortnox Koncerns eller egna)
* Tabeller (Fortnox Koncerns eller egna)
* Kolumner

Du kan lägga till hur många element som du vill. Klicka på Spara om du vill fortsätta senare eller Spara och visa när du är färdig. Din nyskapade dashboard visas sedan jämte sammanfattningen, om du väljer Primär dashboard så visas den som första vy när du går till Ekonomi.

Egna grafer och tabeller visas under rubriken Organisation i respektive lista. Listorna är också sökbara så du kan söka efter t ex kassaflöde så visar listan alla grafer/tabeller som innehåller kassaflöde.

Dela dashboarden med andra
Klicka på Synlig för alla längst ner i dashboarden för att alla användare i organisationen (med behörighet Administratör eller Observatör) ska kunna se dashboarden som du har skapat.

Skapa rapport av Dashboard
Vill du skapa en rapport av dashboarden går det att göra genom att ställa dig på den dashboard som du har skapat och trycka på de tre plupparna till höger och sedan Skapa rapport av dashboard.

Därefter kommer en säkerhetsruta att poppa upp, men där kan du fortsätta och då kommer du komma in i rapportdelen och kunna redigera rapporten.

Fick du den hjälp du sökte?