Dela denna artikel

Allmänt om Ekonomi - Hur kan jag se vilka verifikat som finns i en kolumn i en tabell?

Koncern, Rapport & Analys

Välj en tabell du vill se verifikat i genom att gå till Ekonomi i vänstermenyn - Analysera - välj en tabell.

Välj den kolumn och rad du vill titta på.

Högerklicka och välj Visa transaktioner (Drill down).

Där visas verifikaten.

Fick du den hjälp du sökte?