Dela denna artikel

Gör kundspecifika inställningar och slipp merarbete

Fakturering

För att det ska gå så snabbt som möjligt för dig att skapa offerter, order och fakturor kan du göra kundspecifika inställningar i ditt kundregister.

Det innebär att vissa uppgifter blir förinställda och när du skapar t.ex. en faktura till kunden så hämtas uppgifterna från kundregistret.

För att göra de kundspecifika inställningarna går du till Register - Kunder och söker fram den kunden du vill ändra på. Öppna upp fliken Faktureringsuppgifter och välj t.ex. om du vill ha ett särskilt betalningsvillkor, en viss prislista eller ge kunden en procentuell fakturarabatt.

Om du vill att försäljningen till kunden ska bokföras på ett visst konto, kostnadsställe eller projekt ändrar du även det här.

Under blocket E-dokument fyller du i kundens mejluppgifter samt på vilket sätt du vill att offerter, order och fakturor ska skickas till kunden. Du har även möjlighet att skriva en särskild fakturatext och välja vilken utskriftsmall som ska användas till kundens offerter, order och fakturor.

Ju fler uppgifter du ställer in i kundregistret desto färre uppgifter behöver du ändra på varje ny affärshändelser som du skapar till kunden.

Fick du den hjälp du sökte?