Dela denna artikel

Avgiftstyper sålda fakturor

Faktura & betaltjänster

Upptäck olika typer av avgifter som kan appliceras på sålda fakturor och hur de kan påverka din verksamhet.

Fakturaavgift - Avgift för att skicka fakturan. För närvarande 19,90 kr per faktura

Factoringavgift - Avgift för att finansiera fakturan. Räknas ut (fakturabelopp * X%). För fakturor med skattereduktion utgår avgiften från det belopp din kund ska betala.

Exempel:
Om du säljer en faktura på 10 000 kr och har 2,9% i factoringavgift, blir avgiften 10 000 kr * 0,029 = 290 kr

Om du säljer en faktura på 10 000 kr varav 5 000 kr i RUT-avdrag och har 2,9% i factoringavgift, blir avgiften (10 000 kr - 5 000 kr)*0,029 = 145 kr

Övertrasseringsränta - Ränta som påförs om en faktura blir bestriden eller går i regress och ditt konto hos Fortnox blir övertrasserat. Övertrasseringsräntan beräknas utifrån din avtalade factoringavgift för fakturor med betalningsvillkor 30 dagar. Räntan påförs dagligen och räknas ut (Övertrasserat belopp (X%/30) 1.25)

Ett exempel:
Om kontot är övertrasserat med 10 000 kr och du har en factoringavgift på 2,9%, blir övertrasseringsräntan
10 000 (0,029/30) 1,25 = 12,08 kr per dag.

Fick du den hjälp du sökte?