Dela denna artikel

Projekt (Pr)

Bokföring

Projektredovisning (Pr) använder du om du vill kunna koppla intäkter och kostnader till ett visst projekt. När du lägger upp ett projekt kan du ange start- och slutdatum, vem som är projektledare, antal beställda timmar samt avsatt belopp.

Observera att fälten Timmar och Belopp enbart är informationsposter som du får med när du skriver ut rapporten Projektuppgifter. När du fyllt i de generella uppgifterna lägger du till den eller de kunder som projektet innefattar. 

Genom rapporten Projektredovisning kan du bland annat få en lista på samtliga projekt eller välja att visa de projekt som är kopplade till en specifik kund. Du kan också ta ut en balans- eller resultatrapport där du kan välja att specificera rapporten på ett visst projekt.

Du aktiverar möjligheten att registrera fakturor och verifikationer på olika projekt under inställningarna uppe i högra hörnet, välj Bokföring och sedan Projekt. När funktionen är aktiverad går du till Register - Projekt och lägger upp de projekt du vill använda dig av. Du kommer sedan kunna välja att koppla ett projekt till en verifikationsrad eller till en transaktionsrad på en faktura. Om du vill koppla alla rader på en verifikation eller en faktura till samma projekt kan du även göra det genom att ange projekt över verifikationsraderna/transaktionsraderna. Om du väljer att koppla ett projekt till ett konto i kontoplanen eller till en kund eller leverantör kommer det automatiskt att fyllas i på verifikationen eller fakturan du skapar. 

Fick du den hjälp du sökte?