Dela denna artikel

Historik

Bokföring

För att i Bokföring från kontoutdrag‍ ha full kontroll på alla transaktioner som genomförts på ditt transaktionskonto klickar du på Historik. Här ser du alla transaktioner, såväl automatiskt som manuellt bokförda. De transaktioner som har bokförts automatiskt av Fortnox visas med texten Bokförd automatiskt.

Det finns även möjlighet att filtrera denna lista. Du kan selektera och söka fram vissa transaktioner på datum, konto, status, saldo, transaktionstyp och verifikationsnummer. 

När du klickar in dig på en bokförd transaktion får du detaljerad information. Här visas bland annat information om hur transaktionen bokförts och vilka fält Fortnox kunnat matcha på. Du har också möjlighet att se vilket verifikat eller vilken faktura transaktionen är kopplad mot, och du kan klicka på en länk för att visa dessa.

På de verifikat som bokförts automatiskt kommer användaren “Intern systemanvändare” att visas i behandlingshistoriken. Denna användare kommer även att visas under historiken för respektive verifikat som skapats.

Fick du den hjälp du sökte?