Dela denna artikel

Felsökningsguide - Differens mellan reskontra och huvudbok.

Bokföring, Felsökning

Det är viktigt att utgående saldo i huvudboken på ditt reskontra-konto och summan i reskontrarapporten stämmer överens. Om du har en differens mellan dessa rapporter felsöker du detta på följande sätt:

 1. Kontrollera från datum på reskontrarapporten när den tas ut:
  Från och med-datum ska vara datumet då ni först började bokföra i Fortnox. Kontrollera även att ni valt samma till och med-datum.

 2. Undersök vilket datum differensen uppstod.  Backa i tiden tills det att ni hittar ett datum då rapporterna stämde överens med varandra. På så vis hittar du dagen som differensen uppstod och har lättare att ringa in problemet.

 3. När man vet vilken dag/period problemet uppstår kan man söka på summan för differensen genom vår funktion Sök belopp. Du hittar denna under Bokföringsfliken och den söker på beloppet bland alla era verifikationer. Ni kan sedan kontrollera alla de verifikationer som innehåller summan för att ringa in problematiken.

 4. Kontrollera ifall det har gjorts ändringar på verifikat som påverkar kundfordranskontot (ex.1510) och leverantörsskuldskontot (ex.2440). Ifall en ändring har gjorts i en verifikation som berör dessa konton så justeras inte saldot/summan i reskontran.

 5. Du bör även kontrollera om det finns någon ”manuell verifikation” i verifikationsserien för manuell redovisning (exempelvis A-serien) konterat mot 1510/2440 som alltså inte härstammar ifrån en kundfaktura eller en leverantörsfaktura. Ifall du använder Fortnox standardserier så borde dessa reskontraposter komma från B- eller D-serien.

 6. Kolla även ifall beloppet på skuld- och fordranskontot skiljer sig åt från det som står i totalen på själva fakturan. Det kan antingen ske via en integration (ifall ni har en) eller att det har ändrats på verifikationen.

 7. Ifall du gör en slutbetalning innan du gör en delbetalning så blir det fel i reskontran. Dvs att du först gör en betalning den 1:a mars och sedan registrerar en betalning den 1:a feb på samma faktura, ej i kronologisk ordning.


  Om du har gått igenom alla dessa steg men inte hittar problematiken, eller behöver hjälp med att rätta det som blivit är du välkommen att kontakta vår support.

Fick du den hjälp du sökte?