Dela denna artikel

Felsökningsguide - Differens mellan huvudbok och periodiseringsrapport

Bokföring, Felsökning

Summan i kontoanalysen på periodiseringskontot ska alltid stämma överens med periodiseringsrapporten. Om du har en differens mellan dessa rapporter felsöker du detta på följande sätt:

  1. Kontrollera att det inte finns några strukna rader i de utförda periodiseringsverifikationerna. Detta då det orsakar en differens i periodiseringsrapporten. Bocka i Visa strukna rader i samband med att kontoanalysen öppnas.


    I nedan exempel blir det en differens i periodiseringsrapporten pga en struken rad i verifikationen H126. För att lösa problemet behöver man återställa verifikationen till hur det såg ut innan raderna var strukna. Detta gör du genom att lägga tillbaka de rader som ni strukit, och sedan stryker eventuella ändringar som ni har lagt till. Eventuella ändringar man vill göra på utförda periodiseringsverifikationer måste utföras i separata manuella verifikationer.

  2. Om du inte hittar några strukna rader via kontoanalysen, undersök vilket datum differensen uppstod. Backa rapporterna i tiden tills det att ni hittar ett datum då rapporterna stämde överens med varandra. På så vis hittar du dagen som differensen uppstod och har lättare att ringa in problemet.
    Vi rekommenderar dig att i första hand stämma av kontoanalysen med den specificerade periodiseringsrapporten, detta eftersom den specificerade versionen tar hänsyn till bakåt-periodiseringar.

  3. När du vet datum/intervall när differensen uppstod, ta ut den specificerade rapporten som innehåller Utförda och Ej utförda periodiseringar.

  4. Den specificerade periodiseringsrapporten är bättre att använda vid felsökningar.Klicka dig vidare till verifikationerna som utfördes runt datumet/i perioden differensen uppstod, kontrollera om verifikationen har strukna eller ändrade rader (ex ändrat summan som periodiserats manuellt). Om det finns sådana justeringar, återställ verifikationen till hur det såg ut initialt. Bokför det du ville justera på verifikationen i en manuell verifikation istället.

  5. Kontrollera listan under Bokföring - Periodiseringar - Genomförda. Kontrollera att alla utförda periodiseringar är kopplade till en verifikation. Om det finns någon verifikation som inte är kopplad till en utförd periodisering, kontakta Fortnox support.

Om du har gått igenom alla dessa steg men inte hittar problemet, eller behöver hjälp med att rätta det som blivit fel är du välkommen att kontakta vår support.

Fick du den hjälp du sökte?