Felsökningsguide - Handelsbanken, matchning av in- och utbetalningar misslyckas

Bankkopplingar, Felsökning

När man använder sig av automatisk bankintegration via Handelsbanken är det viktigt att filerna som återrapporteras till Fortnox är uppställda på rätt sätt. Detta gäller både för redovisning av inbetalningar och av leverantörsbetalningar. Om man har filer som inte är korrekt uppställda kommer inte filerna kunna matchas till kund- respektive leverantörsfakturor, alternativt blir matchningsresultatet dåligt.

Inbetalningar

Kopiera länk hit

För att filerna för redovisning av inbetalningar ska bli rätt uppställda behöver man säkerställa att beställningen till Bankgirot för tjänsten Bankgiroinbetalningar är upplagd till följande servicebyrånummer: 910282 i BG-avtalet. Handelsbankens kontor kan kontrollera att inställningen är korrekt.
Är det så att du inte har fått in filer överhuvudtaget behöver du kontrollera att du har automatisk bankkoppling aktiverat på ditt inbetalningsflöde (Ta emot inbetalningar - Automatiskt på bankkontot i Bankkontoregistret). Kontrollera också att det är korrekt bankgironummer som ligger kopplat mot rätt IBAN-nummer i Bankkontoregistret.

Utbetalningar

Kopiera länk hit

För att återrapporteringen av leverantörsbetalningar ska ske med filer som är uppställda enligt både Fortnox krav och enligt korrekt filstandard, behöver du ha inställningen att återrapporteringsfilerna ska visas "i klump" och EJ styckvis i Handelsbankens internettjänst.
För att kontrollera vilken inställning kontot har, se guide nedan, alternativt kontakta Handelsbankens tekniska support för att få hjälp med inställningen.

1. Klicka på huvudmeny "Konton och kort".
2. Klicka på "Öppna Meny" strax under.
3. Välj "Kontoinformation"

4. Välj konto. Om du har flera konton, välj det som bankgironumret är kopplat till.
5. Klicka på knappen Visa.
6. Klicka på länken ” Inställning för redovisning av bankgiroutbetalningar”.

7. Markera valet "Visa alla utbetalningar i klump med referens FILBET respektive INTERNET BET."
8. Klicka på knappen "Ändra"

OBS! Notera att det inte fungerar retroaktivt. Det påverkar utbetalningar tidigast bankdagen efter ändringen.

Är det så att du nu fått in dagens betalningar i en klumpsumma kan du gå till kontoutdraget hos Handelsbanken. Klicka sedan på beloppet för att se underliggande transaktioner.

Fick du den hjälp du sökte?