Vikariat

Vikariat är en tidsbegränsad anställning där en person arbetar i stället för en annan person som av någon anledning är ledig.

Ersättare för någon som är frånvarande

Kopiera länk hit

För att en anställning ska räknas som ett vikariat måste vikarien ersätta en annan person som är ledig från arbetsplatsen. Detta kan vara på grund av föräldraledighet, sjukdom, semester eller när arbetsgivaren ska rekrytera en ersättare för någon som har avslutat sin anställning och därför behöver en vikarie under tiden. Ett vikariat kan gälla till den dag då den ordinarie personen kommer tillbaka till arbetsplatsen eller till en viss tid, till exempel ett år.

Regler vid vikariat

Kopiera länk hit

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och regleras genom LAS – lagen om anställningsskydd . Dock kan man förhandla fram andra regler för tidsbegränsade anställningar genom kollektivavtal. Ett vikariat övergår till tillsvidareanställning om man har varit vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt två år under de senaste fem åren. En vikarie har dessutom rätt till en årlig löneförhöjning om vikariatet har pågått i mer än ett år.

Uppsägning av vikariat

Kopiera länk hit

Även de regler som gäller vid uppsägning av vikariat styrs av LAS. Under ett vikariat har man vanligtvis ingen uppsägningstid, men efter 360 dagar måste arbetsgivaren varsla om anställningen inte kommer att förlängas. Dock säger lagen om anställningsskydd att en person som blir uppsagd från sin arbetsplats kan ha förtur till att bli anställd på nytt, vilket kallas för företrädesrätt till återanställning. Då måste vikarien dock skriftligen anmäla till arbetsgivaren att denne tar sin företrädesrätt i anspråk. Arbetsgivaren ska då erbjuda personen en återanställning när det finns en ledig tjänst, om företrädesrätten gäller och om vikarien har rätt kompetens för den aktuella yrkesrollen.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

LAS

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.