Världsbanken

Världsbanken är ett internationellt organ som tillsammans med Internationella valutafonden arbetar för att upprätthålla en ökad världshandel, stabil världsekonomi och ekonomisk tillväxt i världens länder.

Startade efter andra världskriget

Kopiera länk hit

År 1944 var andra världskriget på väg mot sitt slut och kriget hade inneburit stora ekonomiska förluster runt om i världen. Därför grundades Världsbanken och Internationella valutafonden som tillsammans skulle återuppbygga länderna och på sikt främja det ekonomiska samarbetet mellan världens länder och jobba mot att utrota fattigdomen. Världsbanken samverkar inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd och består av fem internationella organisationer som tillsammans brukar kallas för Världsbanksgruppen. Dessa är:

  • International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

  • International Finance Corporation (IFC)

  • International Development Association (IDA)

  • Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

  • International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Samarbetar med internationella valutafonden

Kopiera länk hit

Världsbanken har som uppgift att erbjuda långsiktiga lån, via Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), till utvecklingsprojekt och ge teknisk support till utvecklingsländer för att minska fattigdomen i världen. Till år 2030 har de satt som mål att extrem fattigdom inte ska uppgå till mer än 3 % och att fortsätta jobba för att skapa större rättvisa i utvecklingsländerna och att främja ett delat välstånd. Idag är 188 länder medlemmar i Världsbanken och tillsammans med internationella valutafonden arbetar de för att förhindra att det internationella ekonomiska systemet utsätts för fara genom att bekämpa inflation och underskott i bytesbalansen hos enskilda stater.

Ett huvudkontor och över 100 landkontor

Kopiera länk hit

Världsbankens huvudkontor ligger i Washington D.C., USA och där, samt på de över 100 landskontoren, arbetar idag cirka 10 000 personer med att gå igenom stora mängder statistik och information om världens alla länder för att kunna fördela det hjälpande arbetet på rätt sätt. Sverige representeras av den svenska finansministern och det högsta beslutande organet kallas för guvernörstyrelsen.

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.