Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg bekräftar en anställning och stärker den anställdes meriter. Intyget utfärdas av en arbetsgivare och innehåller anställningsperioden och en beskrivning av arbetsuppgifter till den anställde.

Detta ska ingå i ett tjänstgöringsintyg

Kopiera länk hit

Ett tjänstgöringsintyg är mer omfattande än ett arbetsgivarintyg , och beskriver den anställdes arbetsuppgifter vid tidigare eller befintlig anställning. Generellt innehåller ett tjänstgöringsintyg datum för anställningen, vilken befattning den anställde haft hos arbetsgivaren samt en beskrivning av arbetsuppgifterna. När du som arbetsgivare blir ombedd att skriva ett tjänstgöringsintyg till en anställd kan du fundera över andra relevanta uppgifter som kan vara viktiga att inkludera för att bedöma den anställdes kompetens vid framtida arbeten. I vissa fall kan ett tjänstgöringsintyg till exempel innehålla en kort bedömning av arbetsprestation eller lön. 

När behövs ett tjänstgöringsintyg

Kopiera länk hit

Vid en avslutad anställning är det vanligt att den anställde ber om ett tjänstgöringsintyg. Intyget är ett bevis som den anställde kan använda i framtida anställningsprocesser för att visa upp tidigare arbetserfarenheter.

Ett tjänstgöringsintyg används främst vid ansökan om nytt arbete, men kan även vara viktigt att ha vid ansökan om utbildningar, försäkringar eller andra ärenden där det krävs att man visar upp tidigare erfarenheter. 

Tjänstgöringsintyget är ett skriftligt bevis på att den anställde har erfarenhet av arbetet och har varit anställd av arbetsgivaren. Vill den anställde ha ett intyg som även innefattar ett omdöme för hur han eller hon sköter sina uppgifter kallas det ett tjänstgöringsbetyg .

Relaterade ord
Tjänstgöringsbetyg

Ett tjänstgöringsbetyg (även kallat arbetsbetyg) är en skriftlig referens på hur den anställde har presterat och skött sitt arbete under tiden personen har varit anställd. Betyget utfärdas vanligtvis av arbetsgivaren och brukar begäras ut av den anställde vid avslutad tjänst.