Tjänstgöringsbetyg

Ett tjänstgöringsbetyg (även kallat arbetsbetyg) är en skriftlig referens på hur den anställde har presterat och skött sitt arbete under tiden personen har varit anställd. Betyget utfärdas vanligtvis av arbetsgivaren och brukar begäras ut av den anställde vid avslutad tjänst.

Detta bör inkluderas i ett tjänstgöringsbetyg

Kopiera länk hit

Som arbetsgivare kan du bli ombedd att utfärda ett tjänstgöringsbetyg åt en anställd. Tjänstgöringsbetyget innehåller liknande uppgifter som vanligtvis står med i arbetsgivarintyget och tjänstgöringsintyget – anställningsperiod, arbetsuppgifter och befattning. Men det innehåller även en skriftlig referens och bedömning över hur personen presterar och utför sitt arbete. Betyget används ofta av den anställde som en formell dokumentation över tidigare anställningar, och i anställningsprocessen som ett sätt för arbetsgivaren att utvärdera en kandidats tidigare arbetsprestationer och kompetenser. Se därför till att vara ärlig och professionell i bedömningen. 

Rätt till tjänstgöringsbetyg

Kopiera länk hit

Vid en anställning på längre än 6 månader har en anställd rätt att begära ett tjänstgöringsbetyg. Oavsett anställningsform eller vad anledningen till att anställningen upphör är. Arbetsgivare har en vecka på sig att lämna in betyget från det att den anställde har begärt att få det.

Relaterade ord
Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg bekräftar en anställning och stärker den anställdes meriter. Intyget utfärdas av en arbetsgivare och innehåller anställningsperioden och en beskrivning av arbetsuppgifter till den anställde.