Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgrad är en anställds arbetstid i förhållande till heltid eller hur stor andel av ett lands arbetsföra befolkning som arbetar.

Sysselsättningsgrad – arbetstid i förhållande till en heltidstjänst

Kopiera länk hit

Företag med anställda måste följa alla lagar och regler som styr anställningar och löner. Mellan en arbetstagare och en arbetsgivare ska det till exempel alltid finnas ett anställningsbevis . Detta kan vara skriftligt eller muntligt. I anställningsavtalet ska bland annat villkoren för anställningen preciseras tillsammans med anställningsdatum, uppsägningstid, yrkesbefattning och sysselsättningsgraden.

Sysselsättningsgraden visar hur många procent en anställd arbetar av en heltidstjänst. En heltidstjänst är 100 procent. En deltidstjänst visar omfattningen av tjänsten i förhållande till en ordinarie heltidstjänst. Om en veckas arbetstid på en arbetsplats för heltidsanställda är 40 timmar är en halvtidstjänst på 20 timmar i veckan – det vill säga en sysselsättningsgrad på 50 procent. Vi tar ett till exempel. Om en anställd arbetar 30 timmar i veckan och en heltidstjänst på arbetsplatsen omfattar 40 timmar blir sysselsättningsgraden 75 procent.

Sysselsättningsgrad – andel av befolkningen som är sysselsatta

Kopiera länk hit

I nationella sammanhang används sysselsättningsgraden för att visa hur stor andel av befolkningen som arbetar. Vid beräkning av sysselsättningsgraden räknar man med den del av befolkningen som är arbetsför. När sysselsättningsgraden ska jämföras internationellt används normalt åldersgruppen 15–74 år. Ibland beräknas också sysselsättningsgraden för åldersgruppen 26–64 år eller åldersgruppen 20–64 år. Även här räknas sysselsättningsgraden ut i procent.

I Sverige är det Statistiska centralbyrån som ansvarar för att undersöka sysselsättningsgraden i landet. För att räknas som sysselsatt ska en person ha arbetat minst en timme under den veckan som mätningen pågår. Det kan vara som anställd, som företagare eller som medhjälpare i ett familjeföretag. 

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett bevis för att man har en anställning och specificerar de överenskomna arbetsvillkoren mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.