Subvention

Subvention är ett statligt eller kommunalt ekonomiskt stöd för att sänka priset på en produkt.

Konsumenten köper varor och tjänster

Kopiera länk hit

Subvention är ett ekonomiskt bidrag, ofta statligt, för att stödja en viss näring och uppmuntra produktion av en vara eller tjänst eller för att hålla konsumentpriserna nere på särskilda produkter. Ofta används subventioner i ett samhällsekonomiskt syfte för att främja något speciellt där konsumenternas efterfråga inte motsvarar kostnaden för produktion och utbudet. Det kan till exempel handla om jordbruksprodukter och bostäder men även elcyklar, elbilar, solceller eller läkemedel. I Sverige är en stor del av den privata konsumtionen subventionerad med offentliga medel, till exempel utbildning, kultur, sjukvård, kollektivtrafik och vissa anställningar. Även de flesta läkemedel är subventionerade i Sverige. Syftet med att subventionera är att försöka skapa ett jämlikt och mer socialt rättvist samhälle, alltså att bygga upp det vi brukar kalla för välfärden. Genom subventionen kan staten skydda svenskt näringsliv och kontrollera sådana produkter som anses extra viktiga, såsom utbildning och sjukvård. Subventionerade anställningar innebär att arbetsgivaren kan få hjälp att betala en del av lönen eller hela lönen till en arbetstagare. De kan röra sig om anställning av människor med funktionsnedsättningar, nyanlända eller personer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre period. Dessa utbetalningar sköts ofta av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Dolda och synliga subventioner

Kopiera länk hit

Det finns både dolda och synliga subventioner. En synlig subvention är ett ekonomiskt bidrag till en sektor eller verksamhet. En dold subvention kan till exempel vara ett undantag från att betala skatt eller hela kostnaden. Ibland används då även begreppet bidrag.

Relaterade ord
Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.