Skuldränta

Skuldränta är ränta på lånade pengar eller ett företags genomsnittliga räntebelastning på dess totala skulder.

Skuldränta – avgift för ett lån och ett viktigt nyckeltal

Kopiera länk hit

Skuldränta kan betyda olika saker. Skuldränta kan dels syfta på den avgift som en låntagare får betala för att låna kapital av en bank eller annan långivare, och dels fungera som ett nyckeltal som visar ett företags finansiella kostnader i förhållande till dess skulder. I företagets skulder inkluderas även bland annat latenta skatteskulder.

Låneinstitut tar alltså betalt för att låna ut pengar. Skuldräntan beräknas för alla de dagar då ett lån utnyttjas, men kan också uppstå om ett konto av någon anledning övertrasseras. Skuldränta kan också uppstå om ett företag eller en privatperson har ett kreditavtal och utnyttjar upplåningen. Skuldräntan stiger de dagar låntagaren lånar upp pengar eller de dagar kontot har ett negativt saldo. 

I ett företag mäter man ibland också avkastningen på skulderna, den genomsnittliga skuldräntan. Nyckeltalet visar företagets kostnader för allt främmande kapital, både räntebärande och räntefria skulder. Räntebärande skulder kan till exempel vara banklån och räntefria skulder till exempel leverantörsskulder. Nyckeltalet används för att bedöma företagets kostnader för främmande kapital och för att visa på skillnaderna mellan tillgångarnas avkastning och kostnaderna för att finansiera dem. Det är alltid viktigt för företag att ha koll på sin lönsamhet , alltså att intäkterna är större än kostnaderna för att inte riskera att få problem med sin likviditet och sin betalningsförmåga. Ett sätt att hålla koll på lönsamheten är att göra olika analyser med hjälp av finansiella nyckeltal.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Något av det bästa med företagande är att tjäna pengar och få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.