SINK

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och berör dig som arbetar i Sverige men bor i något annat land.

SINK – en särskild inkomstskatt

Kopiera länk hit

Om du arbetar i Sverige men bor i ett annat land kan du bli beskattad enligt SINK. Den som vistas i Sverige under en längre period, sex månader eller mer, ska betala skatt enligt vanliga regler men om du inte är stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit kan du bli beskattad enligt SINK. Då betalar du en särskild inkomstskatt. Du behöver inte deklarera i Sverige men du får heller inte göra några avdrag. Även om du skulle uppfylla de krav som finns för SINK kan du välja att betala skatt enligt inkomstskattelagen. Fördelen med detta är att du då har möjlighet att göra olika avdrag i deklarationen, till exempel avdrag för resor till och från arbetet. A-SINK betalas av artister, idrottsutövare, artistföretag och arrangörer som inte bor i Sverige och uppfyller vissa villkor, till exempel gäller ersättningen bara för publikframträdanden i Sverige och den som ska få ersättning ska vistas i landet i mindre än sex månader.

Ansök om SINK hos Skatteverket

Kopiera länk hit

Vill du ansöka om SINK-beskattning gör du det till Skatteverket och du behöver skicka in en ansökan inför varje inkomstår. Du måste vänta på ett beslut från Skatteverket innan du applicerar SINK-beskattningen.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.