SIE-fil

SIE är ett filformat för överföring av ekonomisk data mellan olika programvaror.

SIE är en förkortning för Standard Import och Export. Detta är ett svenskt standardiserat filformat som används för att förenkla överföring av ekonomisk information, till exempel överföring av redovisningsdata mellan olika ekonomisystem så som ett redovisningsprogram och ett deklarationsprogram. Genom SIE-filer överförs bland annat verifikationer, saldon, information om räkenskapsår och kontoplan. Kund- och leverantörsreskontra eller andra register behöver i normalfallet föras över på annat sätt.

Olika typer av SIE-filer

Kopiera länk hit

Det finns fyra olika typer av SIE-filer som används för olika ändamål och som innehåller olika typer av information. Dock finns det en gemensam nämnare mellan de fyra olika SIE-filformaten; samtliga överför redovisningsdata till eller från olika typer av program. De fyra variationerna av SIE-filformat är:

  • Typ 1: SIE1 – Detta filformat innehåller information om årssaldon, till exempel visas information gällande de ingående och utgående saldona för året och för alla konton som finns i kontoplanen. SIE1 används i regel för att föra över företagets information till skatteprogram.

  • Typ 2: SIE2 – Detta filformat innehåller information om företagets periodsaldon. Bland finns all information som ingår i SIE1 med, men även samtliga kontos månadsvisa saldoförändringar.

  • Typ 3: SIE3 – Detta filformat är snarlikt ovanstående men med skillnaden att saldona även finns på objektnivå, exempelvis kostnadsställen och projekt .

  • Typ 4: SIE4 – Detta filformat är uppdelat i två typer; en för export av transaktioner från ett redovisningsprogram samt en för import av transaktioner till redovisningsprogram.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.