Semesterlagen

Semesterlagen beskriver arbetstagarens rätt till semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Antal semesterdagar enligt semesterlagen

Kopiera länk hit

Semesterlagen omfattar alla arbetstagare i privat, kommunal och statlig anställning samt högre chefer och verkställande direktörer . Lagen finns delvis till för arbetstagaren och säkerställer rätten till ett antal dagars ledighet under året. All semesterledighet räknas enligt lag i hela dagar, det är alltså inte möjligt att ta ut en halv semesterdag. 

Som arbetstagare har man rätt till 25 dagars semester under ett år. Men regler och antal dagar kan skilja sig beroende på arbetsplats, om annat är avtalat står det vanligtvis i anställningsavtalet. Enligt semesterlagen har arbetstagaren rätt att ta ut 20 av dessa 25 dagar i sammanhängande veckor mellan juni och augusti. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagaren får rätt antal semesterdagar sammanhängande om så är önskat. Arbetsgivaren är även ansvarig för att ge besked om semester och det ska meddelas i god tid. Om beskedet innebär ändringar utifrån arbetstagarens önskemål ska detta meddelas minst två månader innan semestern börjar.

Intjänandeår och semesterår

Enligt semesterlagen är semesteråret och intjänandeåret den 1 april till och med den 31 mars. Året man tjänar in semestern kallas för intjänandeår och det år man tar ut semestern kallas för semesterår. 

Antal semesterdagar med semesterlön beror på intjänandeåret. För att ta del av ersättning under semestern ska man först tjäna in den, det gör man genom att arbeta ett helt intjänandeår. Har man inte arbetat ett helt intjänandeår får man ersättning för antal semesterdagar i förhållande till dagarna man arbetat under intjänandeåret.

Hur många semesterdagar får man spara?

Kopiera länk hit

En arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar per år har möjlighet att spara dagar till ett senare semesterår, detta gäller då de överskjutande semesterdagarna. Sparad semester får finnas kvar upp till fem år, det innebär att sparade semesterdagar måste brukas senast det femte året efter semesteråret. När det gäller sparad semester har både arbetsgivare och arbetstagare skyldigheter. Arbetsgivaren är skyldig att se till att sparade dagar tas ut i tid, samtidigt som arbetstagaren är skyldig att ge besked om att ta ut sina sparade dagar i god tid innan de tas ut.

Sjukskriven under semester

Kopiera länk hit

Semesterlagen skyddar rätten till att vara ledig ett antal dagar per år, detta gäller även om man skulle bli sjuk under semestern. Vid sjukdom har man rätt att sjukanmäla sig på semestern och istället ta ut sjuklön. Antalet dagar man är sjuk under semestern tas inte från semesterdagar, utan omvandlas då till sjukdagar så att man kan spara dagarna till ett senare tillfälle. 

Alla arbetsplatser har olika regler om hur man ska sjukanmäla sig på semestern och till vem. Kolla upp hur det fungerar på din arbetsplats så att du inte går miste om dina semesterdagar när du är sjuk.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.