Sekundärdata

Sekundärdata är redan tillgänglig information som i olika syften och undersökningar kan återanvändas.

Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig, exempelvis på internet eller i vanlig litteratur. Många använder sig av sekundärdata som ett referensmaterial till egna undersökningar. Sekundärdata är till exempel data i böcker, data från internetsökningar, personliga berättelser och sekundärdatabaser som exempelvis SCB.se . Vid användande av sekundärdata är det viktigt att komma ihåg att informationen inte är anpassad efter just din undersöknings ändamål. Detta är viktigt att ha i åtanke för att undvika eventuella felaktiga slutsatser. Motsatsen till sekundärdata är primärdata .

Kan man kombinera primär- och sekundärdata?

Kopiera länk hit

De största fördelarna med att använda sig av sekundärdata är att man sparar mycket tid i och med att informationen redan finns tillgänglig. Det är även mer kostnadseffektiv då du själv slipper lägga pengar på att göra enkäter och intervjuer. Nackdelen med sekundärdata är dock att informationen inte alltid är tillförlitlig och inte heller utformad utifrån din undersökning. Sekundärdata kan även vara inaktuell och gammal. Ett vanligt tillvägagångssätt är att kombinera primär- och sekundärdata. Till exempel kan man utgå från redan tillgänglig information om ett särskilt ämne för att sedan använda sig av primärdata för att göra en mer personlig och unik undersökning.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Primärdata

Primärdata är insamling av ny information för ett visst syfte.