Schablonavdrag

Schablonavdrag är ett skatteavdrag som görs med ett schablonmässigt beräknat belopp i stället för de verkliga kostnaderna.

Mer om Schablonavdrag

Kopiera länk hit

Schablonavdrag – en administrativ förenkling

Kopiera länk hit

Schablonavdrag är ett avdrag som görs i inkomstdeklarationen med ett visst belopp som är bestämt i förväg. Avdraget är en generalisering och räknas alltså inte fram baserat på de faktiska kostnaderna. Schablonavdrag används för att förenkla uträkningarna och administrationen runt olika avdrag. Vid uthyrning av en bostad i andrahand kan man till exempel göra ett schablonavdrag från hyresintäkten.  

Schablonavdrag vid egenavgifter

Kopiera länk hit

Driver du en enskild näringsverksamhet betalar du sociala avgifter i form av så kallade egenavgifter. Detta ska bland annat täcka ålderspensionsavgiften och sjukförsäkringsavgiften. Egenavgifter beräknas på överskottet i verksamheten och är avdragsgilla i deklarationen. Innan skatteberäkningen är klar kan inte den enskilda näringsidkaren veta hur stora avgifterna blir och därför görs ett schablonavdrag för egenavgifterna efter en uppskattning av företagets intäkter och avdragsgilla kostnader. Hur stort avdrag som får göras styrs av den enskilda näringsidkarens ålder. Den som ska betala fulla egenavgifter gör ett schablonavdrag på 25 procent. När den slutgiltiga skatten är fastställd justeras egenavgifterna på slutskattsedeln.


Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Enskild näringsidkare

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det även kallas, är en företagsform som drivs av en ensam privatperson som ägare.

Enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet är ett företag som drivs av en privatperson som ensam äger och ansvarar för verksamheten.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.