Permittering

Permittering är en tidsperiod då en arbetsgivare inte tillhandahåller en arbetstagare några arbetsuppgifter.

Mer om Permittering

Kopiera länk hit

Anställning utan arbetsuppgifter

Kopiera länk hit

Permittering är en period när en arbetsgivare inte förser en anställd med arbete. Under permitteringsperioden har arbetstagaren kvar sin anställning och måste också infinna sig på arbetsplatsen med kort varsel när arbetsgivaren beordrar detta. I de flesta fall får den som är permitterad behålla sin lön och andra anställningsförmåner under perioden. Detta styrs av avtal och vilka faktorer som ligger bakom permitteringen. Arbetstagarens rätt till lön under en permitteringsperiod finns reglerat i LAS, lagen om anställningsskydd. Genom kollektivavtal mellan fackliga organisationer och arbetsgivare kan dock regler för permittering avtalas bort, och i dessa avtal kan det innebära att arbetstagaren inte har rätt till lön under permitteringen.

Vad beror permittering på?

Kopiera länk hit

En permittering blir alltså aktuell när en arbetsgivare inte har möjlighet att erbjuda något arbete eller lika mycket arbete till sina anställda som förut. Det kan till exempel bero på att efterfrågan på företagets varor eller tjänster plötsligt minskar. Det kan också bero på fackliga konflikter eller maskinhaveri. Arbetsgivaren kan permittera sina anställda för en dag, men det kan också vara för en längre period.


Under covid-19 införde regeringen korttidspermittering som innebar att staten gick in och hjälpte till med en del av lönekostnaden till arbetsgivare som drabbats hårt av arbetsbrist. Syftet med korttidspermitteringen var att ge arbetsgivare möjligheten att behålla sin personal för att snabbt kunna växla upp verksamheten igen. 

Skillnad mellan permittering, varsel och uppsägning

Kopiera länk hit

Permittering är, som vi har sett, när en arbetsgivare befriar en arbetstagare från arbetsuppgifter utan att anställningen upphör. Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sina arbetstagare att uppsägningar planeras att göras på grund av arbetsbrist. En uppsägning kan ske både från arbetstagarens och arbetsgivarens sida. När en arbetsgivare vill avsluta en arbetstagares anställning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl finns dock flera olika regler att följa. En arbetsgivare kan också avskeda en arbetstagare, och det innebär att anställningen upphör direkt. Detta är ovanligt och kan bara ske om den anställde har misskött sina arbetsuppgifter.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.Relaterade ord
Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.