P/E-tal

P/E-tal är ett nyckeltal som används för att se om en aktie är dyr eller billig i förhållande till bolagets vinstnivå.

P/E-tal – ett nyckeltal

Kopiera länk hit

P/E står för “price per earnings” på engelska eller “aktiepris per vinst” på svenska, och är ett nyckeltal som används för att värdera en aktie – att helt enkelt se om den är “köpvärd” eller inte. Price står för aktiens pris och earnings för bolagets vinst . P/E-talet visar hur marknaden värderar aktien och hur lång tid det tar för aktieinvesteraren att få tillbaka sin investering under förutsättning att bolagets vinst är densamma som när aktien köptes.

Formel för att räkna ut P/E-tal

Kopiera länk hit

För att räkna ut P/E-tal divideras aktiens pris med bolagets vinst per aktie.

Formel P/E-tal: [Aktiekurs / vinst per aktie = P/E-tal]

Om ett företag till exempel gjort en vinst på 5 kr per aktie ett år och aktien kostar 50 kr blir bolagets P/E-tal 10 (50/5=10). Det innebär att det tar företaget tio år att tjäna in investerarens satsade pengar med årets vinstnivå. 

P/E-tal användas ofta för att jämföra konkurrerande bolag i samma bransch. På Sveriges aktiemarknad brukar snittet på P/E-talet ligga mellan tio och femton. 

Högt eller lågt P/E-tal

Kopiera länk hit

När en aktie har ett högt P/E-tal kan det betyda att aktien är övervärderad. Det kan också betyda att marknaden har höga förväntningar och räknar med att bolaget fortsättningsvis kommer att leverera stabila vinster och utdelningar . Ett lågt P/E-tal kan betyda att aktien är undervärderad och att förväntningarna på bolaget och dess framtid är låga. Förenklat kan man säga att ett lågt P/E-tal på en aktie ger en billigare aktie med lägre risknivå. Ett högt P/E-tal ger således en dyrare aktie med högre risknivå. Det är dock viktigt att komma ihåg att aktier både kan minska och öka i värde och att det inte finns någon garanti som säkerställer dess värdeutveckling.

Negativt P/E-tal 

Kopiera länk hit

När ett bolag gör en förlust blir P/E-talet negativt, och risken att aktieägarna förlorar sin investering ökar. Finns förväntningar att bolaget kommer att göra en vinst nästkommande år kan man beräkna ett förväntat P/E-tal. Ett företag med ett negativ P/E-tal som förväntas göra vinst kommande år kan därför vara en bra investering. 

P/E-tal för att värdera bolag 

Kopiera länk hit

P/E-tal kan också användas för att beräkna vad ett bolag kan värderas till. Värderingen räknas fram genom att bolagets vinst multipliceras med P/E-talet.

[Vinst x P/E-tal = Marknadens värdering av bolaget]

Om ett företag till exempel gör en vinst på två miljoner kronor och har P/E-tal 10 kan det betyda att marknaden är beredd att betala 20 miljoner kronor för bolaget (2x10=20).

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.


Relaterade ord
Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.