OCR-nummer

Ett OCR-nummer är ett referensnummer som identifierar en elektronisk betalning.

Ett OCR-nummer identifierar en överföring

Kopiera länk hit

Vid en betalning måste mottagaren veta vem pengarna kommer ifrån och vad betalningen avser. Det kan ske genom ett meddelande, men det kan även ske genom ett referensnummer. OCR är en förkortning av Optical Character Recognition, det vill säga optisk teckenigenkänning, och används för att konvertera tryckt text till digitalt format. Ett OCR-nummer är en sifferkombination som fungerar som ett referensnummer vid betalning till plus- och bankgironummer, och innehåller uppgifter som fakturanummer och kundnummer. På så sätt kan ett betalning knytas ihop med rätt faktura. Längden på sifferkombinationen varierar och skapas av avsändaren. I slutet av OCR-numret finns vanligtvis en eller två kontrollsiffror. Med ett OCR-nummer kan registreringen och bokföringen av inbetalningarna automatiseras.

OCR i praktiken

Kopiera länk hit

För att skicka fakturor med OCR använder du dig med fördel av ett faktureringsprogram som kan generera numren per automatik. Vid faktureringen skapar programmet ett OCR-nummer som kunden sedan ska ange vid betalningen. Informationen går vidare till Bankgirot och sedan automatiskt tillbaka till faktureringsprogrammet. Det går att lägga in en spärr så att betalningen inte går igenom om kunden inte uppger referensnumret. OCR-numret ska stå angivit klart och tydligt på fakturan. På ett inbetalningskort står OCR-numret längst ner till vänster och på en PDF-faktura står OCR-numret ofta nära betalningsbeloppet.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.