Nattraktamente

Nattraktamente är en kostnadsersättning som ska täcka ökade levnadskostnader för övernattningar under tjänsteresor.

Traktamente – en ekonomisk ersättning vid tjänsteresor

Kopiera länk hit

I samband med tjänsteresor kan en anställd få traktamente som en ekonomisk ersättning för ökade kostnader. Traktamentet från arbetsgivaren ska kompensera för de ökade levnadskostnader som kan uppstå under resan, till exempel för mat, dryck, övernattning och småutgifter. Den anställde kan få ett skattefritt traktamente om tjänsteresan inkluderar minst en övernattning och avser en plats belägen minst 50 kilometer från arbetsplatsen eller bostaden. Traktamentet är skattefritt upp till ett visst schablonbelopp fastställt av Skatteverket. Resterande värde räknas som skattepliktig lön .

Traktamente ser olika ut beroende på om det är en tjänsteresa inrikes eller utrikes, om det är hel eller halv dag och om det inkluderar övernattning. Traktamente för en hel dag inom Sverige uppgår till 240 kronor för inkomståret 2022, och till 120 kronor för en halv dag. Traktamentets belopp sänks om den anställde arbetar på samma ort längre än tre månader, och efter två år sänks traktamentet ytterligare. Om arbetsgivaren står för vissa kostnader i samband med tjänsteresan, till exempel måltider, minskar ersättningen. För att få traktamente måste tjänsteresan styrkas med ett underlag, till exempel en reseräkning.

Nattraktamente för övernattningar i tjänsten

Kopiera länk hit

Om en anställd åker på en resa i tjänsten betalar arbetsgivaren logikostnaderna. I de flesta fall innefattar och styrks kostnaderna med en hotellfaktura. Om den anställde, istället för att bo på hotell eller liknande, ordnar eget boende kan arbetsgivaren betala ett skattefritt nattraktamente. Nattraktamente kan den anställde få till exempel vid övernattningar hos en släkting eller vän, eller vid övernattningar i husvagn, husbil och tält. Natt definieras som tiden mellan 00.00 och 06.00. Nattraktamentet för 2022 är 120 kronor. Nattraktamente utomlands motsvarar traktamentet för en halv dag i det aktuella landet.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.