Muntligt avtal

Muntligt avtal är en icke-skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter.

Avtal – privatpersoner och företag

Kopiera länk hit

Avtal är viktiga både i det privata livet och i affärssammanhang. En typ av avtal som många av oss ingår varje dag är vanliga konsumentköp. Ett exempel på ett större avtal som privatpersoner ingår är avtal vid bostadsköp. Avtal mellan två företag är ofta mer komplexa. Det är inte ovanligt att jurister anlitas för att hjälpa till att upprätta avtal som är rättsligt giltiga och som minskar risken för tvister. Avtal omfattas av avtalslagen .

Muntliga och skriftliga avtal

Kopiera länk hit

Ett avtal kan vara muntligt eller skriftligt. Det som skriftligen avtalas mellan två eller flera parter ska parterna i ett muntligt avtal också komma överens om. Det är alltså ingen skillnad, i det här avseendet, mellan ett skriftligt och ett muntligt avtal. Däremot kan det lätt uppstå missförstånd vid muntliga avtal, och det kan vara svårt att i efterhand bevisa vad som bestämts. Extra svårt blir det om det muntliga avtalet ingick utan att någon annan var närvarande. Detta kan i sin tur leda till kostsamma tvister i domstol. Om ett skriftligt avtal finns är det enkelt att gå till avtalet för att kontrollera villkoren. Det är dock viktigt att komma ihåg att tvister även kan uppstå om det finns ett skriftligt avtal.

I situationer där avtalet ska fullföljas omedelbart är ett muntligt avtal ofta att föredra. Det kräver mindre tid. Är det ett avtal som ska gälla under en längre tid bör de avtalande parterna ingå ett skriftligt avtal. Utomlands är det vanligare att större affärer kräver skriftliga avtal för att gälla. Detta varierar dock från land till land. Vid affärer med andra länder bör därför lagstiftningen som rör avtal noggrant kontrolleras.

Avtal som kräver ett skriftligt avtal

Kopiera länk hit

Enligt avtalslagen är muntliga avtal och skriftliga avtal lika mycket värda. Det finns dock avtal som måste vara skriftliga. Till exempel måste avtal som omfattar köp av fastigheter och bostäder vara skriftliga. I de fall lagen kräver skriftliga avtal är det viktigt att avtalen följer de formkrav som finns för att vara giltiga.

Skriftliga avtal kan öka ett företags värde

Kopiera länk hit

Skriftliga avtal kan vara mycket viktiga för företag. Inför ett företagsförvärv kan skriftliga avtal höja bolagets värde. Skriftliga avtal ger ett professionellt intryck och en ökad trygghet för köparen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Avtalslagen

Avtalslagen innefattar generella regler och riktlinjer som gäller när man ingår ett avtal, och utgör stommen i den allmänna avtalslagstiftningen.