Momstyp

Momstyp är benämningen på den typ av moms som ska tillämpas i olika situationer, vilket påverkar hur momsen hanteras på fakturorna.

Det finns olika regelverk som anger vilken momstyp som ska användas i olika situationer. De fem huvudsakliga momstyperna som finns är:

  • SE

  • SE omvänd skattskyldighet

  • EU omvänd skattskyldighet

  • EU momspliktig försäljning

  • Export

Beroende på vilken typ av vara du säljer kan momssatserna skilja sig åt mellan momstyperna. För handel inom Sverige används momssatser på 25, 12 och 6%.

Generellt om moms

Kopiera länk hit

Om du har ett företag och säljer varor eller tjänster inom Sverige ska du ta ut moms av dina kunder, det kallas för utgående moms . Momsen är ingen intäkt eller kostnad inom verksamheten, utan en skatt som sedan betalas vidare till staten. När du köper varor eller tjänster till din verksamhet ingår det moms som du måste betala. Denna moms kallas för ingående moms . Beroende på om du handlar med eller säljer varor och tjänster inom eller utanför EU, finns det olika regler.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Ingående moms

Ingående moms är den moms som företag betalar som en del av priset vid inköp av varor och tjänster.

Utgående moms

Utgående moms är en skatt som läggs på försäljningspriset av en vara eller en tjänst.