Marginalkostnad

Marginalkostnad hur mycket det skulle kosta att producera ytterligare en produkt.

Kostnaden för den sista producerade produkten

Kopiera länk hit

Begreppet marginalkostnaden, eller gränskostnad som det också kallas, är ett uttryck för den kostnad ett företag har för att producera ytterligare en enhet av en produkt. Marginalkostnaden är alltså den ökning av totalkostnaden som företaget får för att producera en till produkt och styrs av hur stora kostnader företaget har för bland annat personal, material, maskiner, lokaler och transporter. Vanligtvis avtar marginalkostnaden ju fler produkter som tillverkas eftersom företaget då kan gynnas av olika stordriftsfördelar. Ökar produktionen ytterligare kan dock marginalkostnaderna öka igen om företaget till exempel behöver anställa ytterligare personal för att klara produktionen.

Säg till exempel att ett företag tillverkar träbord. Företaget har en anställd som kan tillverka två bord i månaden. Just nu är efterfrågan på träbord endast ett bord i månaden. Skulle dock efterfrågan öka kan företaget öka produktionen och tillverka två bord i månaden. Den ökade kostnaden blir endast materialkostnaden för ytterligare ett bord. Får företaget däremot ytterligare en beställning per månad kommer marginalkostnaderna att öka avsevärt eftersom man då måste anställa en till person för att klara efterfrågan.

Det är bra att känna till produkternas marginalkostnad eftersom det kan ligga till grund för att bestämma lämpligt pris på produkten ut till kund. Genom att ha koll på marginalkostnaden kan ett företag ha koll på produktionskostnaden och försäljningspriset.

Räkna ut marginalkostnaden

Kopiera länk hit

Marginalkostnaden återspeglar variationen som finns i produktionskostnaden när den divideras med förändringar i produktionsnivån. Marginalkostnaden är derivatan av den totala kostnaden.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

En viktig del av företagandet är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.