Logotyp

En logotyp är en symbol, text eller grafisk bild som representerar ett företag.

En logotyp är företagets ansikte utåt

Kopiera länk hit

En logotyp är ett grafiskt varumärke, en symbol, en text, en bild eller en kombination av dessa, som används av företag för visuell igenkänning. Logotyper används även i icke-kommersiella sammanhang, till exempel av föreningar och organisationer. I en logotyp använder man ett utvalt typsnitt eller ett typsnitt speciellt framtaget för logotypen och kombinerar detta med en unik bild eller symbol. Ibland skiljer man på logotyp och logga. Loggan är då den grafiska symbolen medan logotypen är själva texten. När man talar om en logotyp eller en logga menar man dock oftast både grafiken och texten tillsammans. En logotyp ska vara tydlig och igenkännande och fungera i företagets kommunikation utåt. När man talar om ett företags grafiska profil beskriver man hur logotypen ska användas genom hela företagets kommunikation.

Vad kännetecknar en bra logotyp?

Kopiera länk hit

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på när man ska ta fram en logotyp. Den ska till exempel vara enkel, sticka ut, väcka nyfikenhet och vara lätt att känna igen. Med enkel menas att den på bara några sekunder ska kunna berätta vad företaget står för och att den är så unik att mottagaren direkt kommer ihåg den och associerar den till företaget och dess verksamhet. En bra logotyp ska också vara tidlös och överensstämma med företagets värden och synsätt. Detta är viktigt att tänka på när man tar fram färg, typsnitt och grafik till logotypen. Det är smart om logotypen fungera både i färg och svartvitt. Tänk på att det är en fördel om logotypen särskiljer sig från konkurrerande företag. Det är också viktigt att logotypen är flexibel så att den fungera i olika sammanhang, allt från små trycksaker till t-shirts, banderoller, annonser och på digitala skärmar.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.