Kyrkoavgift

Kyrkoavgift är medlemsavgiften till Svenska kyrkan.

Mer om Kyrkoavgift

Kopiera länk hit

Kyrkoavgiften – en medlemsavgift

Kopiera länk hit

Den som är med i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige betalar en medlemsavgift som kallas för kyrkoavgift och som dras via skattsedeln. Avgiftens storlek beror på hur hög din inkomst är och vilken församling du tillhör, men brukar ungefär landa på en procent av inkomsten från arbete eller pension. Är du med i ett frikyrkosamfund eller i en annan församling kan du istället betala kyrkoavgiften till det trossamfundet. Samfundet måste dock vara godkänt av regeringen. Frikyrkosamfundet bestämmer då storleken på avgiften, men många samfund har valt att lägga sig på samma nivå som Svenska kyrkan, alltså en procent av medlemmens inkomster. Före år 2000, när Svenska kyrkan var en del av staten, kallades kyrkoavgift för kyrkoskatt.


Vad används kyrkoavgiften till?

Kopiera länk hit

En stor del av kyrkoavgiften går till den lokala församlingen/pastoratet, bland annat till gudstjänster, löner, musik, verksamhet för barn och ungdomar samt diakonalt arbete som helt enkelt är en varierande typ av hjälp till sjuka, svaga och utsatta. Avgiften går också till underhåll av byggnader där flera har ett historiskt och kulturellt värde. Kyrkoavgiften finansierar också sjukhuskyrkor, familjerådgivning och jourhavande präst. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå som arbetar för att stödja de lokala församlingarna.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Kopiera länk hit

Kyrkoavgiften betalas, som vi har sett, av alla medlemmar av Svenska kyrkan. Det finns också en avgift som kallas begravningsavgiften och den betalas av alla som betalar inkomstskatt i Sverige och som är folkbokförda här. Begravningsavgiften täcker löpande kostnader för begravningsverksamheten och är cirka 0,25 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Den är inte kopplad till en enskild begravning. I de flesta kommuner ansvarar Svenska kyrkan för begravningsverksamheten. I Stockholm och Tranås ansvarar kommunen för verksamheten. Begravningsavgiften går bland annat till skötsel av begravningsplatser, kremering, lokaler för begravningsceremonier utan religiösa symboler samt till transporter. Den som endast betalar begravningsavgiften och valt att inte vara medlem i Svenska kyrkan har inte rätt att begravas enligt Svenska kyrkans ordning.

Räkna ut lön efter skatt och kyrkoavgift

Kopiera länk hit

Med Fortnox lönekalkylator kan du enkelt räkna ut vad din lön blir efter skatt och eventuell kyrkoavgift. Lönekalkylatorn, som är “uppkopplad” mot Skatteverket, hämtar automatiskt rätt skatt och kyrkoavgift.
Relaterade ord
Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.