Konvertibel

Konvertibler är skuldebrev som kan omvandlas till exempelvis aktier enligt vissa villkor.

Konvertibler – ett typ av lån

Kopiera länk hit

När aktiebolag vill öka sitt kapital finns möjligheten att ge ut konvertibler. Det är ett sätt för företag att låna pengar till lägre räntor än vanliga lån från banker och andra låneinstitut. Innehavaren av en konvertibel får, förutom en viss ränta, också chansen att aktievärdet ökar mer än konverteringskursen. En konvertibel liknar nämligen en obligation, alltså ett räntebärande skuldebrev, men skillnaden är att konvertibeln – enligt vissa villkor – kan omvandlas till något annat. I de flesta fall omvandlas konvertibler till just aktier i de företag som gett ut konvertiblerna. Normalt har företagets aktieägare teckningsrätt till nya konvertibler, men konvertibler kan också ges ut till företagets personal eller till allmänheten. En konvertibel är oftast ett löpande skuldebrev och kan därför överlåtas och säljas till en annan part.

När ett företag säljer konvertibler finns speciella villkor kopplade till just de konvertiblerna. Detta innebär att konvertibler kan se olika ut. I villkoren finns ofta förklarat hur konverteringen ska ske, till vilken aktiekurs och när den kan genomföras. När en konvertibel är tvingande måste den konverteras om innehavaren eller företaget begär det. Skulle företagets aktier vara lågt värderade vid tillfället kan innehavaren välja att få tillbaka sitt lån istället för att konvertera konvertiblerna till aktier. Det finns också konvertibler som är börsnoterade och dessa kan köpas och säljas på börsen.

Hur namnges konvertibler?

Kopiera länk hit

Konvertibler namnges på ett specifikt sätt. Först kommer företagets namn följt av förkortningen KV som står för just konvertibel, och därefter kommer ett typnummer. Typnumret finns för att skilja konvertiblerna från varandra och förekommer i de fall företag ger ut flera konvertibler.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.