Kontrakt

Ett kontrakt är en överenskommelse mellan två eller flera fysiska eller juridiska personer.

Kontrakt och avtal

Kopiera länk hit

En överenskommelse mellan två eller flera fysiska eller juridiska personer kallas för ett kontrakt. Avtal är ett annat ord för kontrakt med skillnaden att ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt medan ett kontrakt avser ett skriftligt avtal. Muntliga avtal är också bindande men det kan vara svårt att bevisa vad som är överenskommet. Skrivs inget kontrakt kan det vara en god idé att skriva ned vad parterna kommit överens om och be om en bekräftelse av motparten. Det är bara behörig firmatecknare som kan underteckna ett kontrakt på uppdrag av ett företag. En kontraktstvist kan prövas i allmän domstol.

Vad innehåller ett kontrakt?

Kopiera länk hit

Ett kontrakt grundar ett rättsförhållande mellan de parter som ingår kontraktet och innehåller bestämmelser, klausuler och annan information som ska gälla dem emellan. Svenskans vanliga frågeord kan vara en bra riktlinje för vad ett kontrakt ska innehålla: vad, vem, när, var, hur och till sist prisuppgifter. Kontraktet gäller först när alla parter skrivit under. Ett kontrakt kan vara ensidigt, kallas även för benefikt, eller ömsesidigt, även kallat oneröst. Ett exempel på ett benefikt kontrakt är en gåva. De flesta kontrakt är dock onerösa, till exempel ett köpekontrakt mellan en säljare och en köpare. Finns det bilagor till kontraktet ska det finnas hänvisningar till dem i kontraktet. Anlita juridisk rådgivning om du inte är van att skriva kontrakt eller om det är ett kontrakt av stor betydelse. Det går att göra ändringar i kontraktet. Var bara noga med att alla ändringar noggrant dokumenteras.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.