Koncession

Koncession innebär att ett företag får tillstånd att utföra vissa tjänster eller bedriva viss verksamhet.

Tillstånd att bedriva viss verksamhet eller utföra vissa tjänster

Kopiera länk hit

Vid en koncession får en eller flera leverantörer tillstånd av en upphandlande myndighet att bedriva viss verksamhet eller utföra vissa tjänster under en tidsperiod. Koncessioner används vanligtvis när en verksamhet har stor betydelse för samhället. Vidare är bedömningen att en tredje part bättre kan exploatera varan eller tjänsten. Det kan till exempel handla om verksamheter som kan påverka den allmänna säkerheten. Det kan också vara verksamheter som på olika sätt berör den ekonomiska stabiliteten eller miljön. Koncessioner är bland annat vanligt för bankrörelser, gruvdrift och olje- och gasutvinning. En kommun kan också driva till exempel en simhall genom en koncession.

Det finns även privat koncession, alltså när ett bolag beviljar exploatering av en verksamhet eller en tjänst till ett annat bolag. Ett exempel på privat koncession är franchise. Koncessioner är dock vanligare inom offentlig förvaltning och kan då vara antingen direkt koncession eller offentligt anbud . Vid direkt koncession tilldelar staten en verksamhet eller tjänst till ett företag som får utföra koncessionen. Vid offentligt anbud kan olika företag ansöka om att få koncessionen.

En leverantör som får rätt att utföra en tjänst eller bedriva en verksamhet enligt koncession kallas koncessionshavare. Det är alltid en risk att bli koncessionshavare. Det finns ingen garanti för att investeringar och tagna kostnader återfås.

Byggkoncessioner och tjänstekoncessioner

Kopiera länk hit

Lagen om upphandling av koncessioner inkluderar byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. Byggkoncessioner är koncessioner inom byggentreprenader, till exempel projektera och bygga någon typ av byggnadsverk. Tjänstekoncessioner gäller för utförandet av tjänster, till exempel tillhandahållande av parkeringsplatser eller drift av restaurang- och caféverksamhet på platser eller i lokaler som tillhör den upphandlande myndigheten.

Regelverk för koncessioner

Kopiera länk hit

Lagen om upphandling av koncessioner, LUK, ingår i det svenska upphandlingsregelverket. I upphandlingsregelverket ingår tre andra lagar. Dessa är lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Offentlig upphandling

Den process som offentliga organisationer använder för att genomföra sina inköp kallas för offentlig upphandling och omfattas av upphandlingslagarna.