Kommersiell

En kommersiell verksamhet är en affärsinriktad verksamhet med vinstintresse och syfte att generera intäkter.

Kommersiella verksamheter har ett vinstintresse

Kopiera länk hit

En kommersiell verksamhet är en verksamhet som är affärsinriktad, alltså omsätter pengar, och har ett vinstintresse. Ordet kommer från franskans commercial efter commerce som betyder handel. Vinsterna från verksamheten kan delas ut i form av utdelningar till ägarna eller användas för att investera och få verksamheten att växa. När ett företag kommersialiserar en vara eller en tjänst betyder det att produkten introduceras på marknaden. Motsatsen till kommersiell är icke-kommersiell. Ideella verksamheter, till exempel välgörenhetsorganisationer och kulturarrangemang, är ofta icke-kommersiella och arbetar istället för att skapa sociala värden och inte vinst i form av likvida medel eller andra tillgångar. Ideella verksamheter kan dock anses vara kommersiella om de drivs i konkurrens med andra liknande verksamheter som har vinstsyfte.

Kommerisell i olika sammanhang

Kopiera länk hit

Begreppet kommersiell används i många olika sammanhang. Ett av dem är kommersiella fastigheter. En kommersiell fastighet är en fastighet där vinstgivande verksamheter drivs. Det kan vara mataffärer, klädbutiker, biografer eller frisörer. Kommersiell service är ett annat begrepp där ordet kommersiell används. Med kommersiell service skapas miljöer där människor kan bo och arbeta. Det kan till exempel handla om att erbjuda livsmedelsbutiker, apotek och bensinstationer i glesbebyggda områden. Kommersiell rätt är ett juridiskt begrepp som används inom avtal i affärsverksamheter.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.