Kapitalvinst

Kapitalvinst är försäljningspriset minus inköpspriset på en tillgång som exempelvis en aktie eller en fastighet.

Vinst på en tillgång

Kopiera länk hit

När du säljer en tillgång för ett högre pris än vad du köpt tillgången för gör du en kapitalvinst. Tidigare kallades kapitalvinst för reavinst eller realisationsvinst. Kapitalvinst är alltså skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset för tillgången. Kapitalvinst räknas från tillgångar som till exempel aktier och fonder samt försäljning av fast egendom som till exempel fastigheter. Hyresinkomster, aktieutdelningar och gåvor räknas däremot inte som kapitalvinster. När en tillgång säljs med förlust talar man istället om en kapitalförlust.

Beskattning av kapitalvinster

Kopiera länk hit

Kapitalvinster beskattas med kapitalvinstskatt. Skattesatsen för kapitalvinster är i de flesta fall 30 procent. Detta gäller till exempel vid försäljning av aktier. Vi tar ett exempel. När en aktie som köpts för 500 kr säljs för 600 kr blir kapitalvinsten 100 kr och skatten att betala är då 30 procent av 100 kr. Beskattningen ser dock annorlunda ut om du köper och säljer aktier i ett investeringssparkonto, ett så kallat ISK. Då sker beskattningen istället med en schablonskatt.

Ett annat undantag är privata bostäder. Kapitalvinsten är fortfarande skattepliktig men räknas fram med 22/30-metoden som ger en kapitalvinstskatt på 22 procent istället för 30 procent. Vid en husförsäljning kan också avdrag göras för kostnader som uppstått i samband med försäljningen samt för vissa renoveringskostnader. Kapitalvinsten blir då försäljningspriset minus inköpspriset, kostnader i samband med försäljningen samt olika förbättringskostnader. Kapitalförlusten kan medföra en skattereduktion.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.