Inkomstår

Inkomstår är året när inkomsten tjänas in. Termen används för privatpersoner och enskilda näringsidkare.

Inkomstår – beskattningsår

Kopiera länk hit

För privatpersoner och enskilda näringsidkare är inkomståret samma som beskattningsåret. Det betyder att inkomståret är året före deklarationen ska skickas in till Skatteverket, alltså det år inkomsten förvärvades. Ett inkomstår för en privatperson och ett enskilt företag är ett kalenderår, det vill säga från första januari fram till sista december. För aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är ett inkomstår lika med ett räkenskapsår . När man pratar om inkomstår och företag brukar man använda termen beskattningsår. För ett aktiebolag behöver ett beskattningsår inte motsvara ett kalenderår. I vissa fall kan beskattningsåret börja och sluta vid andra datum än vid årsskiftet. Det kallas för ett brutet räkenskapsår.

Inkomstår för företagare

Kopiera länk hit

Begreppet inkomstår eller beskattningsår används alltså i samband med skatter. Det är det år som inkomster och utgifter redovisas för att sedan beskattas året efter när deklarationen lämnas in. Ett företag kan planera kostnader och inkomster för att det ska bli så skattemässigt fördelaktigt som möjligt. Till exempel kan ett inköp göras antingen senare eller tidigare beroende på dess påverkan på skattebeloppet.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.